Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Trong những ngày đầu tháng 3, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Cụ thể, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), biểu lãi suất áp dụng từ ngày 2/3 vừa qua đã giảm 0,2-0,4%/năm ở một số kỳ hạn.

bank_ma10

Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank), mức lãi suất cao nhất 7,9%/năm ở các kỳ hạn dài vừa được điều chỉnh xuống chỉ còn 7,65%/năm.

Tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), mức giảm là từ 0,2-0,4%/năm so với trước.

Trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước cũng dự tính có thể sẽ tiếp tục giảm được lãi suất cho vay; lãi suất cho vay trung dài hạn có thể giảm thêm 1-1,5%/năm so với năm 2014.

Vay mua nhà tiếp tục hưởng lãi suất thấp

Trước đó, ngày 29/12/2014 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2788/QĐ-NHNN về việc mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014.
Theo đó, mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 là 5,0%/năm.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2015 và thay thế Quyết định số 21/QĐ-NHNN ngày 02/01/2014 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013.
Trong năm 2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại đối với dư nợ của các khoản cho vay này là 5%/năm.
Như vậy, so với năm 2013, mức lãi suất cho vay tiền mua nhà trả góp trong năm 2015 thấp hơn 1%/năm nhưng vẫn giữ nguyên so với năm 2014.